Nausea Care App (NCA)

Logicapps heeft samen met OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) in Amsterdam voor Kankerpatiënten een app ontwikkeld die hen helpt bij het op tijd innemen van de medicatie tegen misselijkheid na een chemokuur. De patiënt stelt het type en het tijdstip van de chemokuur in en krijgt daarna - op basis van een behandelplan van het OLVG - berichten wanneer, welke tabletten ingenomen kunnen worden om de misselijkheid te reduceren. De patiënt krijgt ook berichten om bepaalde rapportages naar het OLVG te sturen zodat de daarin opgenomen informatie in een consult besproken kan worden. Daarnaast krijgt de patiënt veel informatie over de eventuele bijwerkingen van de Chemokuur alsook over de anti-emetica medicatie. Deze app is eind 2013 als één van de eerste apps in Nederland geregistreerd als 'medical device - klasse 1' en CE-gecertificeerd door het IGZ.

De app is bedacht door Melissa Sombroek MANP, verpleegkundig specialist oncologie / hematologie van het OLVG. Zij heeft reeds een aantal publicaties over het gebruik van de app op haar naam staan. Deze publicaties zijn bij het OLVG opvraagbaar. De ontwikkeling van de app is mede mogelijk gemaakt door Achmea en het Nuts OHRA fonds.

De app kan eenvoudig aan het emetica-beleid van andere ziekenhuizen worden aangepast zodat ook niet OLVG-patiënten van de app gebruik kunnen maken. De app heeft een functionele uitstraling en is zowel in Android als iOS ontwikkeld. Professionals kunnen de pincode via het contactformulier op deze website opvragen.

De Nausea Care App behoort tot de 50 beste MKB - innovaties van 2016 in Nederland!

Pijn app

De Pijn app geeft patiënten een ‘tool’ waarmee zij betrokken kunnen zijn bij de behandeling van pijn. De applicatie staat in verbinding met het eigen patiëntendossier en er is direct contact mogelijk met de verpleegkundige die gealarmeerd wordt wanneer de patiënt ernstige pijn aangeeft. Door goede postoperatieve pijnstilling kan het aantal complicaties na een operatie aanzienlijk gereduceerd worden. De manier waarop nu echter pijn wordt gemeten, met een meetlatje door verpleegkundigen en artsen, werkt niet goed. Met de Pijnapp kunnen patiënten zelf pijn registreren in het elektronisch patiënten dossier (EPD). Het design van de app is zodanig ontwikkeld en getest dat ook laaggeletterden de app kunnen bedienen. Wanneer de patiënt ernstige pijn registreert, krijgt het pijnteam van de anesthesie een melding en kunnen zijn snel reageren met medicatie om de pijn te verlichten. De patiënt herstelt sneller én met minder complicaties. De Pijnapp werkt met de FHIR  standaard om digitaal gegevens uit te wisselen binnen en tussen zorginstellingen. 

Het OLVG in Amsterdam heeft met de PIJN app de STZ (Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen) -innovatie challenge 2017 gewonnen. Van de 28 inzendingen werd de PIJN app als beste beoordeeld. Bij een eerste schifting lette de onafhankelijke beoordelingscommissie onder meer op het innovatieve gehalte, patiëntgerichtheid, betrokkenheid van zorgverleners, samenwerking, opschaalbaarheid, duurzaamheid en haalbaarheid. Uit de tien overgebleven inzendingen kozen de STZ-leden de PIJN app.

Met de innovatie-challenge wil de STZ de innovatiekracht van de STZ-ziekenhuizen laten zien. STZ ziet zichzelf als de vereniging van voorhoede ziekenhuizen die samenwerken aan betere patiëntenzorg. De 26 aangesloten ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen en de focus te leggen op de pijlers: wetenschap, topklinische zorg en opleiding.

Meer screenshots

De Pijnapp is winnaar van de innovatie challenge van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen in Nederland!

Kennissysteem Anti - Stolling Overbrugging Protocol

Het Kennissysteem is ontwikkelt voor anesthesisten van OLVG Amsterdam. Het systeem helpt hen met het vaststellen van de juiste overbrugging van anti-stolling medicatie bij een operatie die een patiënt zal ondergaan. De anti-stolling medicatie moet in de dagen voor deze operatie worden afgebouwd en na de operatie weer worden opgebouwd. Nadat de anesthesist toegang heeft gekregen tot het systeem kan deze op basis van de volgende vier vragen een anti stolling overbrugging protocol genereren en deze goedkeuren of afkeuren.

  • Welke trombose medicatie gebruikt de patiënt op dit moment. De anesthesist kan uit een complete lijst met trombose medicatie kiezen;
  • Wat is het perioperatieve tromboserisico; Keuze uit arterieel of veneus in de categorieën laag/midden/hoog/zeer hoog risico;
  • Wat is het bloedingsrisico bij de operatie die de patiënt zal ondergaan. De anesthesist kan kiezen uit alle type operaties;
  • Hoe hoog is het risico bij de toegepast anesthesie; algehele anesthesie of lokale verdoving, single shot spinaal of spinale / epidurale catheter.

Het systeem genereert op basis van de keuze die is gemaakt een medicatie- en tijdschema om de anti stolling medicatie af te bouwen en na de operatie weer op te bouwen. De anesthesist moet dit schema goedkeuren of afkeuren. Als het schema wordt afgekeurd moet opgegeven worden wat de reden van afkeuring is. Deze feedback wordt door de klinisch beheerder van OLVG geëvalueerd waardoor het systeem continu aan een kwaliteitscontrole onderhevig is. Het systeem wordt binnenkort CE-gecertificeerd.

MeetPat App

Logicapps heeft met het OLVG in Amsterdam een Proof of Concept ontwikkeld, waarbij de verpleging uit het Elektronisch Verpleeg Dossier (EVD) de patiëntgegevens op een smartphone krijgt. De verpleging kiest een zaalnummer, bednummer, controleert het patiëntnummer met die van de patiënt en kan dan achtereenvolgens de belangrijkste meetgegevens invoeren zoals bijvoorbeeld pols, temperatuur, bloeddruk, saturatie en pijn score ingeven. De meetgegevens gaan direct weer terug het EVD in. Daarna worden de laatste vier meetgegevens naar de verpleging teruggekoppeld om direct aan het bed de progressie of regressie te kunnen beoordelen.

Door gebruik te maken van de app hoeft de verpleging geen gebruik te maken van de zogenaamde COW's (Computer On Wheels). Dit zijn enorme gevaartes die moeilijk hanteerbaar zijn en samen met de meetapparatuur op zaal getrokken moeten worden. Dit wordt als zeer omslachtig ervaren. De COW's mogen niet in de gang blijven staan vanwege de brandveiligheid. Daardoor nemen ze vaak op de afdeling een ruimte in die niet meer voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

De app is op twee afdelingen een aantal weken getest en positief beoordeeld. Op basis van o.a. deze positieve beoordeling is later de Pijnapp ontwikkeld.