Procesbesturing

Android tablet met grafieken unsplash dot com

Logicapps verbetert werk- en communicatieprocessen altijd zowel bottom-up als top-down. Op de werkvloer stellen wij vast waar het fout gaat en waar het beter kan. Met het management “vertalen” wij de bedrijfsstrategie in concrete logistieke doelstellingen. Vervolgens verbeteren wij de besturing van de processen zodat er binnen de logistieke / supply chain management organisatie niet ad hoc op problemen wordt gereageerd maar gepland, volgens afspraken en conform de doelstellingen van het bedrijf, wordt gehandeld.

De waardecreatie voor de klant is het vertrekpunt van ons werk. Nadat duidelijk is op welke wijze de klanten bediend moeten worden stemmen wij, in overleg met de medewerkers, de logistieke processen en organisatie, daarop af.

Wij hebben veel ervaring in het analyseren en het optimaliseren van processen. Wij gebruiken daarvoor de geëigende analysemethoden en -technieken maar vooral 'ons gezond verstand'. Door met vreemde ogen de werkprocessen te analyseren komen problemen en mogelijke oplossingen snel boven water. Problemen en oplossingen worden eerst globaal gekwantificeerd en daarna, conform de juiste prioritering, gedetailleerd uitgewerkt. Dit bespaart veel tijd en geld.

Op basis van onze achtergrond kennen wij besturingssystemen uit de retail, chemie, elektronica, transport en logistiek, zowel voor het leveren van producten als voor het leveren van diensten.