Supply Chain Management

Brown paper session

Voor veel bedrijven is het lastig om een supply chain management organisatie in te richten die snel kan reageren op de vraag van de klant. De klant vraagt naar steeds meer verschillende producten en uitvoeringen en laat zich niet zomaar meer “voorspellen”; voor een logistieke keten komt het er op aan om de doorlooptijd te verkorten, voorraden te verlagen en tegelijkertijd de leverbetrouwbaarheid te verhogen. Daarnaast zijn kostenbeheersing en controle op de uitvoering van cruciaal belang voor een klantgerichte logistieke organisatie.

Kostenbeheersing én kwaliteitsverbetering in de logistiek zijn essentieel om de klant, patiënt of burger een product of dienst tegen een concurrerende prijs te leveren. Daarom moet de integrale logistieke keten steeds verder versimpelen. Voortdurende rationalisatie van het primaire proces en het gebruik van moderne technieken in de ondersteunende processen levert een continue stroom van kosten besparingen op.

Wij ontwerpen een supply chain management proces dat gebruik maakt van een forecast, van vereenvoudigde processen en snelle informatievoorziening. Het centrale besturings- en planningssysteem is via apps altijd en snel "bij de hand" zodat medewerkers / klanten / patiënten / burgers direct weten wat ze moeten / kunnen doen.

Portbase app

De Portbase app is een app die wij hebben ontwikkeld voor Portbase. Portbase is het haven community systeem van de Haven van Rotterdam en de Haven van Amsterdam. In Portbase zijn alle gebruikers van de Havens op elkaar aangesloten. Hierbij kun je denken aan (container-) terminals, douane, transporteurs en verladers. Meer informatie kun je vinden op de website van Portbase.

De Portbase app is een Proof of Concept waarin wij voor Portbase hebben aangetoond dat vrachtwagenchauffeurs via de app hun Movement Request Number (MRN) formulier op een veilige manier kunnen scannen, waardoor zij zich kunnen aanmelden om een container op te halen op een terminal in de haven. De chauffeur krijgt vervolgens in zijn app een timeslot waarbinnen hij/zij de container kan ophalen. Hierdoor kunnen de wachtrijen voor de terminals worden verkort.

De software van de app is na een positieve evaluatie van Portbase aan hen overgedragen.

Container terminal